Việt Nam mang vẻ đẹp đặc trưng bởi những cánh đồng thơm lúa, bởi rừng vàng biển bạc, với những danh làm thắng cảnh được khám phá bảo tồn và gìn giữ trong biết bao nhiêu thế kỉ. Và hơn nữa, vẫn có những địa điểm được kết tinh từ nghệ thuật và những đôi bàn tay tài hoa của ...