Ngoài những tính năng dành cho dân “xê dịch”, Hahalolo còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng mạng xã hội cơ bản của người dùng với một Bảng tin “đầy màu sắc”. ...