Bích Phương rủ fan thể hiện hit siêu khủng “Bao Giờ Lấy Chồng?” trên sân khấu HAHALOLO - Chạm Tay Đến Miền Đất Mới ...