Mới đây, bộ GTVT cho biết sẽ tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế về Việt Nam do phương thức quản lý, cách ly hành khách chưa thống nhất, nên phải chờ hướng dẫn từ các cơ quan liên quan. ...