Hội An có lẽ luôn là tình của rất nhiều người, thế nhưng trong thời gian diễn ra đại dịch các hoạt động du lịch tạm phải ngưng. Và bây giờ tình hình dịch đã dần được cải thiện, Hội An đã bắt đầu mở cửa trở lại, đây cũng là lúc chúng ta thể hiện tình yêu với Hội ...