Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật. Ngày nay, Lễ Vu Lan báo hiếu trở thành nét đẹp văn hóa tinh thần chung của tất cả người dân Việt Nam. ...