Ngày 19/9 tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm 10 năm mở cổng Làng (19/9/2010-19/9/2020) và Khai trương cụm dịch vụ phục vụ khách du lịch. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt ...