Sapa những ngày đông đầu tiên trong năm nay sẽ như thế nào nhỉ? Cùng Hahalolo khám phá hành trình của bạn Thượng Đinh để hiểu hơn nhé! ...