Chính thức có hiệu lực từ ngày 14/1/2019, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đang và sẽ tác động tích cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có lĩnh vực du lịch. ...