Vào ngày 15/10, tại buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để nghe và cho ý kiến đối với dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết cần xem xét, xử lý dứt điểm, dự án khu du lịch ...