Những chú bướm bay thành từng đàn giữa ánh nắng le lói qua kẽ lá, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào quả là điều tuyệt diệu. Chính vì thế có rất nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đến Cúc Phương vào mùa bướm tụ hội này.  ...