“Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn” đã là con người từ khi vừa cất tiếng khóc chào đời đã mang trong mình một cội nguồn gốc gác, đó chính là giá trị vô cùng thiêng liêng ý nghĩa, theo suốt cuộc đời mỗi người. Và với người Việt Nam ta, hầu như ...