Hồi còn nhỏ xem những phim bộ Trung Quốc với những cảnh quay hùng vĩ ở Vạn Lý Trường Thành lòng không khỏi mơ được đặt chân đến bức tường thành dài 21.196 km này. Nhưng nếu chưa có cơ hội được đặt chân đến phiên bản gốc, thì hãy thử đến các phiên bản thu nhỏ ở Việt Nam ...