Ngày bé khi xem những thước phim du mục với những bầy cừu trắng tinh rong ruổi trên các thảo nguyên rộng lớn, hẳn không ít người đã từng ước ao được một lần hòa mình vào không gian ấy. Nhưng bây giờ thì chẳng trong phim hay ở đâu xa xôi nữa, ngay tại Việt Nam đã có những ...