Mải đuổi theo những chân trời của kẻ khác, có bao giờ bạn tự nghĩ “Hay là mình thử dừng lại, khám phá một vùng trời mới, đi con đường không lắm kẻ đi và say những hương sắc của riêng mình thấy”. Nếu bạn muốn thử cảm giác đó, hãy đến những địa điểm Thái Bình mà Hahalolo giới ...