Sau khi dịch Covid-19 lắng xuống, hoạt động du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa đang từng bước được khôi phục và thu hút khách du lịch trở lại. Đồng thời, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này kỳ vọng thời gian tới sẽ dần lấy lại đà kinh doanh, nhất là việc khai thác lượng khách nội địa ...