Chiều 19/10, Ban Chỉ đạo triển khai Đề án quảng bá về tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020 - 2025 tổ chức công bố kênh quảng bá về tỉnh Cà Mau. Kênh quảng bá này hoạt động thông qua các mạng xã hội như Facebook, Youtube. ...