Có nhiều vấn đề khiến cho cao nguyên đá Đồng Văn, chưa được đầu tư phát triền mạnh dạn những tour du lịch độc đáo, có giá trị quốc tế. ...