Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới thuộc vùng Tây Bắc, là tỉnh giàu tiềm năng du lịch, đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá – lịch sử. Du lịch Điện Biên không chỉ được biết đến với hoa ban, với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 chấn động địa cầu mà còn hấp dẫn du khách bởi những ...