Thành phố Hồ Chí Minh sẽ liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố vùng Tây Bắc mở rộng; vùng Đông Bắc và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. ...