Người ta thường tìm kiếm cho mình những tỉnh thành và những vùng đất nổi tiếng về du lịch để đến thăm thú và khám phá, đó cũng chính là lẽ đương nhiên vì cái đẹp và cái nổi tiếng thì ai mà chẳng mong được một lần đặt chân đến đúng không? Nhưng cũng bởi lẽ đó mà còn ...