Mới đây, không ít bài báo đã đăng tin Cầu Vàng Đà Nẵng đã được tờ báo Daily Mail của Anh bầu chọn là một trong những Kì Quan mới của Thế Giới. Người Việt Nam lại thêm dịp để tự hào còn giới trẻ thì lại thêm dịp để tìm ngay đến với cây cầu độc đáo này để ...