Với 162 tập thể và 122 cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực du lịch, Mạng xã hội Hahalolo vinh dự nhận giải thưởng tại lễ vinh danh Lễ vinh danh các doanh nghiệp, cá nhân của Du lịch Việt Nam. ...