Mạng xã hội du lịch Hahalolo ra mắt báo chí ngày 10/6/2019, cho đến nay đã xây dựng được một cộng đồng hơn 6 triệu thành viên. ...

Mạng xã hội du lịch Hahalolo ra mắt báo chí ngày 10.6.2019 sau một năm đã xây dựng được một cộng đồng người dùng hơn 6 triệu thành viên. ...