Nhằm mở rộng và phát triển hệ thống mạng lưới bán vé máy bay cả trong và ngoài nước. Hahalolo cần tìm đối tác là cá nhân, doanh nghiệp, công ty du lịch, ... có nguyện vọng làm đại lý vé máy bay cấp 2. ...