Ngày 3/11, tại Bắc Kạn đã diễn ra Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Kạn lần thứ nhất, tại Đại hội cũng bàn về kế hoạch tổ chức kích cầu du lịch Bắc Kạn những tháng cuối năm 2020. Sự kiện nhằm đẩy mạnh và phát triển du lịch Bắc Kạn trở thành điểm du lịch hấp dẫn, ...