Diễn đàn “Liên kết phát triển du lịch” giữa TP.Hà Nội, Hồ Chí Minh và 5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với chủ đề “Dòng chảy tinh hoa” ...