Được xây dựng vào năm 1882, khách sạn Belvedere (Thụy Sĩ) từng là công trình mang tính biểu tượng trên núi Alps. Hiện tại chỉ còn là điểm tham quan của du khách. Nhiều người nói rằng đường đến khách sạn là con đường đáng sợ nhất. ...