Dù hoạt động kinh doanh lưu trú năm nay bị ảnh hưởng nặng nề do Covid-19, nhiều khách sạn ở khu vực miền Trung vẫn sẵn sàng chung tay hỗ trợ chỗ ở và ăn uống miễn phí cho người dân vùng lũ và các tổ chức từ thiện. ...