Cùng chung tâm trí hướng về miền Trung “ruột thịt”, những ngày qua, nhiều khách sạn và nhà hàng cũng phục vụ miễn phí cho các đoàn từ thiện, mong họ đủ sức khỏe để giúp đỡ được nhiều bà con. Những nghĩa cử cao đẹp trong những ngày miền Trung thiên tai luôn lưu lại trong tim nhiều người. ...