Đông đến cũng là lúc người người lại thao thức mơ về phố núi Mộc Châu. Vậy Mộc Châu mùa đông có gì mà lắm kẻ mê mẩn đến thế? ...