“Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài”. ...