Cỏ hồng Đà Lạt - Một đặc sản không thể thiếu của mùa đông nơi phố núi. Khi những cơn gió đầu đông tràn về, người ta lại bảo nhau "Nhanh lên Đà Lạt thôi!" ...