Không giống như những nơi khác, ngôi chùa này không định hướng phát triển thành khu du lịch tâm linh. Đặc biệt, nếu du khách vi phạm những luật lệ trong chùa, họ sẽ bị phạt bằng cách quỳ gối 1,5 tiếng trước Phật. ...