Khởi My trở lại trên sân khấu sau 02 năm trong Live Music Concert "Chạm Tay Đến Miền Đất Mới" của Hahalolo. ...