Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương, lớn thứ 3 trên cả nước và có vai trò kinh tế cực kì quan trọng. Vì thế vào các dịp lễ lớn, Đà Nẵng thường bắn pháo bông như vào lễ Quốc Khánh hay còn được chọn làm nơi đăng cai tổ chức các lễ hội thi bắn pháo bông ...