Theo quy hoạch chung được duyệt, đến năm 2040, huyện đảo Cô Tô sẽ đón khoảng 1,5 triệu lượt khách du lịch và dự kiến bố trí khoảng 9.400 phòng lưu trú. ...