Ngay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, ngành du lịch Hà Nam đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nỗ lực kích cầu du lịch thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch.” ...