Với chủ đề Swing for Danang, giải Risemount Goft Championship 2020 là hoạt động đồng hành cùng ngành Du lịch TP Đà Nẵng, như một “cú hích” để du lịch thành phố trở lại sau dịch bệnh COVID–19. Giải Risemount Golf Championship 2020 lần này nhằm mục đích khuyên góp hàng chục tỷ đồng hỗ trợ mua vac xin chống ...