Hà Nội 12 mùa hoa nay bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một "thảo nguyên hoa Long Biên". Vậy nơi này có gì mà team sống ảo Hà Nội mê mẩn vậy? ...