Loại vaccine do Nanogen sản xuất được lựa chọn thử nghiệm lâm sàng trên người dự kiến vào cuối tháng 11. ...