Thung lũng mận Nà Ka, nơi được xem là "thiên đường giữa chốn nhân gian" mà nhiều người vẫn luôn muốn đến một lần trong đời. ...