Theo phong vũ biểu mới nhất của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) chỉ ra, đại dịch có thể dẫn đến sự sụt giảm lượng khách du lịch toàn cầu từ 60-80% vào cuối năm nay, đây là lần khủng hoảng nặng nề nhất mà thị trường du lịch quốc tế phải đối mặt trong 70 năm qua. ...