Sáng 29-10, công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10-2020 ước tính đạt 14,8 nghìn lượt người, tăng 7,6% so với tháng trước và giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước. ...

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm nay ước tính đạt 369.000 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, tương đương hơn 55.000 tỷ đồng. ...