Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam cho biết, từ những kết quả ấn tượng, đã đạt được trong chiến dịch: "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" và "Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn" từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua, Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục chuẩn bị phát động chiến ...