Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, dự kiến trong tháng 11, 12 tới, tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” sẽ được đưa vào phục vụ du khách. ...