Đừng lo nếu dịch dã không được đi chơi xa, bởi bạn hoàn toàn có thể chọn lựa một điểm nghỉ dưỡng hợp lý, vừa tách bạch với những ồn ào khói bụi, vừa yên tĩnh cho bạn an tâm trốn dịch. U Lesa chính là một nơi như thế đấy, hãy cùng theo chân hội bạn thân của Thu ...