tổ chức chương trình kích cầu "Ba địa phương - Một điểm đến nhiều trải nghiệm", với hàng loại ưu đãi du lịch cho du khách vào dịp cuối năm. ...