Dù ai đi đó đi đây/ Đến ngày hội vật nhớ quay về Sình. Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày mồng 10 tháng Giêng Âm lịch, hội vật làng Sình (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) lại giong trống mở cờ đón các đô vật về tranh sức tranh tài, thu hút hàng ngàn người dân ...