Tối 30/10, tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra lễ khai mạc bắt đầu "Tuần văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ 3". ...